Điều khoản thỏa thuận người dùng

  1. Trước khi đăng ký và đặt cược tại công ty, các thành viên nên đọc kỹ các quy tắc tùy chỉnh của công ty để tránh tranh chấp sau này. Khi khách hàng đồng ý với các quy tắc này, nghĩa là họ đã chấp nhận và tuân thủ các quy định của công ty.
  2. Thành viên phải chịu trách nhiệm duy trì bí mật tài khoản và thông tin đăng nhập của mình. Tất cả các hoạt động cược trực tuyến sẽ được thực hiện thông qua tài khoản và mật khẩu của thành viên. Do đó, thành viên nên thay đổi mật khẩu thường xuyên để đảm bảo an toàn cho tài khoản của mình. Nếu tài khoản bị đánh cắp và có hoạt động đặt cược, công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường.
  3. Công ty có quyền sửa đổi quy tắc và điều khoản của mình theo thời gian. Tất cả các thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày được công bố. Tất cả các tranh chấp hoặc quyết định sẽ được giữ lại để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
  4. Người chơi phải đạt độ tuổi hợp pháp theo quy định của pháp luật tại quốc gia mà họ đang cư trú trước khi sử dụng các ứng dụng hoặc dịch vụ cược trực tuyến. Nếu việc đặt cược không thành công, nó sẽ không được tính là hợp lệ.
  5. Nếu người chơi bị mất kết nối trong quá trình chơi, kết quả ván chơi sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu người chơi đã đặt cược và kết quả đã được xác định, thì kết quả đó sẽ được coi là chính thức và không thể thay đổi.