CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chào bạn,

Trước khi sử dụng các trang web, ứng dụng hoặc tài khoản của Tập đoàn, bạn cần đọc kỹ Chính sách bảo mật và hiểu rõ nó. Việc này cũng áp dụng cho việc sử dụng các dịch vụ trò chơi. Chính sách quyền riêng tư của Canby (một nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi) cũng được đưa ra để giúp bạn hiểu rõ hơn về việc chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật thích hợp để giúp ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì tính bảo mật của dữ liệu và sử dụng đúng cách thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến. Các biện pháp bảo vệ này được cài đặt dựa trên độ nhạy cảm của thông tin chúng tôi thu thập và lưu trữ.

Chúng tôi áp dụng các quy trình và biện pháp kiểm soát tiêu chuẩn của ngành để đảm bảo tính bảo mật của thông tin người dùng. Một số ví dụ bao gồm cấu trúc liên kết mạng an toàn, hệ thống bảo mật và ngăn chặn xâm nhập, thông tin liên lạc được mã hóa, xác thực và kiểm soát truy cập.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn và giữ cho nó an toàn. Rất cảm ơn bạn đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi thường xuyên tiến hành kiểm tra và đánh giá về mặt bên ngoài và nội bộ để bảo vệ thông tin của người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những hành động của những người truy cập hoặc lạm dụng Dịch vụ mà không được phép. Chúng tôi không có bất kỳ cam kết hay ngụ ý nào rằng chúng tôi sẽ ngăn chặn việc truy cập đó.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi có thể được thay đổi bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin về các thay đổi này, vui lòng truy cập trang Chính sách quyền riêng tư thường xuyên. Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!